ایجاد گشایش‌های ارزی پس از توافق با عربستان و امارات / همه تقاضا‌های درهم تامین خواهد شد‌
در بیانیه بانک مرکزی مطرح شد
در بیانیه امروز بانک مرکزی آمده است: موفقیت ایران در عرصه سیاست خارجی و سیاست اولویت ارتباطات موثر با همسایگان از جمله توافق با کشور‌های عربی علی‌الخصوص توافق با کشور‌های عربستان و امارات، گشایش‌های ارزی خوبی ایجاد کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار