طرح جدید کمیسیون فرهنگی مجلس برای توسعه اقتصاد فرهنگی و حمایت از صنایع خلاق
منتظری در گفتگو با دانشجو مطرح کرد؛
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: کلیات طرح جدیدی با عنوان «اقتصاد فرهنگ و حمایت از صنایع خلاق فرهنگی» در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار