مجوز دولت بایدن برای پرداخت بدهی برق عراق به ایران
چند روز پس از تکذیب وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر امکان پرداخت پول به ایران، گزارش‌ها حاکی از چراغ سبز دولت بایدن نسبت به پرداخت بخشی از بدهی عراق به ایران است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار