رکورد ۱۰۰۰ کیلومتر گازرسانی جدید در ۱۴۰۱/ گاز به تمامی شهر‌های بزرگ سیستان و بلوچستان رسید
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت: در سال گذشته هدف‌گذاری شرکت مهندسی و توسعه گاز تزریق گاز به ۱۰۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال گاز جدید بود که در مجموع این تزریق به ۱۰۶۷ کیلومتر خط لوله جدید گاز انجام شد.
منبع: فارس
ارسال نظرات
آخرین اخبار