معترضان فرانسوی ورودی موزه «لوور» را به روی توریست‌ها بستند
اعتراضات به افزایش سن بازنشستگی؛
معترضان به لایحه افزایش سن بازنشستگی در فرانسه، ورودی موزه لوور پاریس را مسدود کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار