شیخ نعیم قاسم: رژیم صهیونیستی رو به نابودی است
معاون دبیر کل حزب الله لبنان با بیان اینکه بذر پایان اسراییل در درون رژیم صهیونیستی کاشته شده است، تاکید کرد که این رژیم موقت رو به زوال و نابودی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار