پاکستان سامانه موشکی زمین به هوا آزمایش کرد
پاکستان روز پنجشنبه از آزمایش موفقیت آمیز سامانه دفاع موشکی زمین به هوا توسط بخش پدافند نیرو دریایی خود خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار