حضور ۱۰ میلیون مودی در سامانه سازمان امور مالیاتی
رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد؛
«منظور» از حضور ۱۰ میلیون مودی مالیاتی در سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی خبرداد و گفت: عدم حضور در این سامانه، باعث لغو معافیت‌های قانونی مالیاتی برای اشخاص و شرکت‌ها می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار