به هرگونه تهاجمی در کسری از ثانیه پاسخ کوبنده خواهیم داد
فرمانده نیروی زمینی ارتش:
امیر حیدری از آمادگی کامل نیرو‌های زمینی ارتش برای مقابله احتمالی با هرگونه تهاجم خبر داد و گفت: ما به هرگونه تهاجمی در کسری از ثانیه پاسخ کوبنده خواهد داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار