ارسال پرونده تأخیر در پرداخت حقوق معلمان به قوه قضائیه
عضو هیئت رئیسه مجلس از پیگیری تاخیر در پرداخت حقوق معلمان از طریق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس خبر داد.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات
آخرین اخبار