پرستاران انگلیسی دست به اعتصاب مجدد میزنند
پرستاران انگلیسی روز جمعه مخالفت خودشان با طرح پیشنهادی دولت لندن درباره حقوقشان را اعلام کرده و برای برگزاری یک اعتصاب ۴۸ ساعته سه روزه از ۳۰ آوریل تا دوم مه فراخوان دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار