حوزه‌های علمیه در عرصه جهاد تبیین با القای ناامیدی از سوی دشمن مقابله کنند
رئیسی:
رئیس‌جمهور، گفت: دولت خود را موظف می‌داند با ارائه بهترین و بیشترین کار اجرایی، امید را دل مردم ایجاد کند و هم‌زمان از حوزه‌های علمیه نیز انتظار دارد در عرصه جهاد تبیین با القای ناامیدی از سوی دشمن مقابله کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار