شهید حجازی برای اسلام و ایران عزت، اقتدار و امنیت آفرید
سرلشکر صفوی:
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: شهدای عزیز ما همچون سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی و دیگر سرداران بزرگ جبهه مقاومت مانند سید محمد حجازی برای اسلام و ایران عزیزمان عزت، اقتدار و امنیت آفریدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار