این حجم از وارونه‌نمایی رسانه‌ای در دنیا بی‌سابقه است
جعلیات دشمن در فضای مجازی یکی و دو تا نیست بلکه آن‌ها موفقیت‌ها را کتمان و واقعیت‌ها را تحریف می‌کنند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار