خاندوزی: در یکی از درخشان‌ترین مقاطع عملکرد مالیاتی کشور به سرمی‌بریم
وزیر اقتصاد در مراسم معارفه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مقطع کنونی را یکی از درخشان‌ترین مقاطع عملکردی تاریخ سازمان امور مالیاتی کشور خواند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار