بیش از ۵۰۰ شرکت دانش بنیان و فناور در خراسان رضوی فعالیت می‌کنند
رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی:
رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: بیش از ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور در خراسان رضوی با اشتغال مستقیم ۸۰۰۰ شغل در حوزه فناوری فعالیت می‌کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار