عملکرد وزارت صمت در حوزه خودرو زیر ذره‌بین «بدون توقف»
برنامه «بدون توقف» در قسمت جدید خود به موضوع چالش‌های صنعت خودرو و بازار آشفته آن خواهد پرداخت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار