شناسایی کلسیم در عرق با کارایی بالاتری قابل انجام است
محققان نشان دادند که با استفاده از نانوبلور سلولز می‌توان حسگری ساخت که روی پوست قرار می‌گیرد و می‌توان با آن میزان کلسیم را با کارایی بالایی شناسایی کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار