فردوسی نماد فرهنگ و تمدن ایران است
رئیس جمهور:
رئیس جمهور در پیامی به مناسبت بزرگداشت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی، فردوسی را جان مایه و عصاره و فرهنگ و تمدن ایران دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار