صادرات دام زنده ممنوع است
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: تا به ثبات نرسیدن عرضه، صادرات دام زنده ممنوع است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار