تعمیق قلمرو کنشگری ایران در عرصه جهان؛ دستور کار دستگاه دیپلماسی
در بیانیه قدردانی سفرا از مقام معظم رهبری مطرح شد؛
رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، مدیران و کارگزاران وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای از محضر مقام معظم رهبری قدردانی کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار