شناسایی ۲ هزار و ۵۰۰ انشعاب غیرمجاز آب در تهران
از ابتدای امسال صورت گرفت
معاون امور مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت که از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ۲ هزار و ۵۰۰ رشته انشعاب غیرمجاز آب توسط این شرکت شناسایی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار