روند رو به افول آمریکا در منطقه / ایران در حال گسترش گفتمان جدید منطقه‌ای
خلجی در گفتگو با دانشجو:
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت:روند رو به افول آمریکا، در منطقه غرب آسیا روشن تر است. در حقیقت فرار آن‌ها از افغانستان اوج ذلت آمریکایی‌ها بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار