شرط «یک سال رهن بودن سند خودرو» حذف شد
با تصویب شورای رقابت، شرط «یک سال رهن بودن سند خودرو» حذف شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار