مجلس لایحه دولت برای حجاب و عفاف را بررسی می‌کند
عضو هیات رئیسه مجلس:
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه ما در مجلس وظیفه بررسی لایحه دولت را داریم، گفت: مجلس لایحه دولت را برای حجاب و عفاف بررسی می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار