«جامعه‌شناسی هنر اسلامی» منتشر شد
توسط انتشارات سروش؛
کتاب «جامعه‌شناسی هنر اسلامی» نوشته فردریک معتوق با ترجمه صدیقه نایفی توسط انتشارات سروش منتشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار