توضیحات صندوق توسعه ملی در مورد ادعای خالی بودن صندوق
صندوق توسعه ملی اعلام کرد: نباید «مانده موجودی» را با «مانده دارایی» اشتباه گرفت و استفاده از عباراتی مانند به تاراج رفتن یا غارت شدن، دور از واقعیت است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار