دستور خزانه‌دار کل در مورد فروش خانه‌های سازمانی و واریز درآمد حاصله
خزانه‌دار کل کشور بخشنامه‌ای در مورد فروش خانه‌های سازمانی و واریز درامد حاصل به خزانه را صادر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار