ادغام شرکت‌های دانش‌بنیان با صنایع باعث افزایش بهره‌وری می‌شود
امام جمعه یزد:
امام جمعه یزد گفت: ادغام شرکت‌های دانش‌بنیان با صنایع در نهایت باعث صرفه‌جویی و بهره‌وری بیشتر صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار