عاشقانه تهرانی‌ها با امام رئوف در اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها
میدان خراسان تهران، پیش از آن‌که عقربه کوچک ساعت روی عدد هشت بنشیند، پر شده بود. امشب، «امام رضایی‌ها» در این میدان قرار داشتند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار