موافقت عراق با عبور زائران پاکستانی از مرز ریمدان
وحیدی مطرح کرد:
وزیر کشور درباره عبور زائران پاکستانی برای مراسم اربعین از مرز ریمدان گفت: طرف عراقی در سال گذشته عبور این زائران از مرز ایران را نپذیرفته بود که در مذاکرات انجام شده، در مراسم امسال اربعین مورد پذیرش طرف عراقی قرار گرفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار