اجرای طرح جهش تولید در ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم کشور توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
به همت ستاد اجرایی فرمان امام و باهمکاری وزارت جهاد کشاورزی، تا پایان سال بیش از چهار میلیون هکتار از اراضی کشور تحت کشت دیم قرار خواهد گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار