پنج سند همکاری میان تهران و عشق‌آباد در حضور رئیسی و «بردی محمداف» امضا شد
مقامات ایران و ترکمنستان در حضور رئیس‌جمهور و رئیس مصلحت خلق ترکمنستان ۵ سند همکاری میان دو کشور به امضا رساندند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار