خاندوزی: دولت به شدت از مالیات بر سوداگری حمایت می‌کند
وزیر اقتصاد گفت: دولت به شدت از طرح مالیات بر سوداگری حمایت می‌کند. این طرح باید دهه‌ها قبل به سرانجام می‌رسید؛ چراکه در ۱۷۰ کشور دنیا مالیات بر سوداگری اجرا می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار