رسانه آلمانی: زیرساخت‌های دریایی پاشنه آشیل اروپا
یک رسانه آلمانی در مطلبی زیر ساخت‌های دریایی ضعیف را در یک دنیای انرژی در حال تغییر، پاشنه آشیل اروپا ارزیابی کرد که این اتحادیه را در برابر چالش دشواری قرار داده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار