ذخایر ارزی عربستان در کف ۱۳ سال گذشته
تغییر در مصرف کردن درآمد‌های نفتی از سوی مقامات سعودی باعث شده تا حجم ذخایر ارزی این کشور به کمترین میزان سال گذشته برسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار