روند ثبت‌نام و دریافت زمین مشمولان قانون جوانی جمعیت تسهیل شد
روند ثبت‌نام، پالایش و پیگیری اخذ زمین برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر مشمول قانون جوانی جمعیت در جلسه کارگروه زمین و مسکن ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت راه و شهرسازی و با مساعدت معاونت مسکن تسهیل شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار