بهروز شعیبی: تولید فیلم مذهبی دستورالعمل‌پذیر نیست
کارگردان فیلم بدون قرار قبلی با بیان اینگه امام رضا شخصیتی عالم و اندیشمند بود که در سرزمین خراسان زیست و ارتباط ما با وی لزوما فقط مذهبی نیست تأکید کرد: نمی توان برای ساخت فیلم مذهبی دستورالعمل داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار