«توهم» به تدوین رسید/ روایت یک جنایت در جنگل
در قالب فیلم نیمه‌بلند؛
فیلم نیمه‌بلند «توهم» بعد از عبور از مراحل تولید، به مرحله تدوین رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار