کاخ سفید: روی موضوع تبادل زندانیان با ایران کار می‌کنیم
هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید درباره گفتگو‌ها و مذاکرات برای تبادل زندانیان با ایران گفت: «ما روی همه این موارد بسیار سخت کار می‌کنیم.»
ارسال نظرات
آخرین اخبار