شرکت‌های بورسی و فرابورسی ملزم به پخش آنلاین مجامع شدند
شرکت‌های بورسی و فرابورسی از سوی سازمان بورس ملزم به فراهم کردن امکان مشاهده آنلاین مجامع برای سهامداران و ارائه پاسخ به سوالات شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار