معرفی سه عنوان درباره امام خمینی (ره) برای بچه‌ها
توسط انتشارات به نشر؛
انتشارات به نشر (آستان قدس رضوی) سه عنوان کتاب در قالب بسته پیشنهادی با عنوان «امام خمینی (ره) و دهه نودی ها» را برای مطالعه و مرور به مخاطبان خود معرفی کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار