وزیر خارجه باکو با وزیر خارجه جدید ترکیه گفتگو کرد
وزیر خارجه جمهوری آذربایجان و وزیر خارجه جدید ترکیه در زمینه آخرین تحولات منطقه و ادامه روابط راهبردی گفتگو کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار