انحصار اعتراض؛ گوش سنگین صدا و سیما در پوشش‌دهی اعتراضات
دادخواست ۲۹| پروندۀ ویژه اعتراضات؛
نقش رسانه‌ی ملی و مواجهه‌ی آن با اعتراضات، از پرسش برانگیزترین موضوعاتی است که در مسأله اعتراضات مطرح می‌شود. انحصار بخشی به یک گروه یا جریان در پوشش اعتراضات در منافات با لفظ «ملی» در رسانه است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار