امکان عضویت خبرنگاران آزاد در سامانه جامع رسانه‌ها و صندوق اعتباری هنر
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی از امکان عضویت خبرنگارانی که در رسانه‌ای خاص مشغول به کار نیستند، در سامانه جامع رسانه‌های کشور و صندوق اعتباری هنر خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار