کنعانی: نقش حامیان رژیم اسراییل در استمرار جنایات از منظر حقوقی مسؤلیت‌آور است
در واکنش به شهادت کودک ۲ ساله فلسطینی؛
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه تلاش برای ادغام رژیم غاصب در منطقه، بمنزله شراکت آمریکا در جنایات روزمره اسرائیل است، گفت: نقش حمایتی حامیان رژیم در استمرار جنایات روزمره آنها، از منظر حقوقی و بین‌المللی مسؤلیت آور است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار