گران فروشی ۲۰۰ تا ۸۰۰ درصدی نان یارانه‌ای در اسنپ
در حالی دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان به این محصول یارانه می‌دهد که در سامانه اسنپ این محصول ۲ تا ۸ برابر قیمت مصوب به فروش می‌رسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار