آخرین مهلت تخلیه خوابگاه‌های دانشگاه تهران اعلام شد
معاونت دانشجویی دانشگاه تهران آخرین مهلت تخلیه خوابگاه‌های این دانشگاه را اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار