بررسی مشوق‌های مالی طرح‌های تامین وانتقال آب ازدریا به فلات مرکزی
با حضور مخبر مطرح شد
پیشنهاد مشوق‌های مالی بخش آب شرب طرح‌های تامین و انتقال آب و چگونگی اجرای آن در نشست بررسی طرح‌های انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار