ضرورت توسعه فروشگاه‌های اینترنتی در مناطق محروم برای عرضه محصولات محلی و توسعه اقتصادی
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
کارشناس تجارت الکترونیک واقتصاد دیجیتال توسعه فروشگاه‌های اینترنتی در مناطق محروم را بسیار ضروری دانست و گفت: این فروشگاه‌ها می‌توانند به‌عنوان پلی بین محصولات محلی و بازارهای بزرگتر عمل کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار